Dofinansowanie do sprzętu z PFRON


Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Czy osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego ?

Wszystkie osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON udzielane jest za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a) Według przepisów o świadczeniach rodzinnych, średni miesięczny dochód nie może przekraczać:
- 50% wynagrodzenia przeciętnego na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
- 65% wynagrodzenia przeciętnego w przypadku osoby samotnej,

b) zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Na chwilę obecną nie istnieją przepisy określające sprzęt, który może być objęty dofinansowaniem.

Ocena oraz decyzja o zasadności złożonego wniosku o udzieleniu dofinansowania należy do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przeciętne wynagrodzenia

Wyliczając zobowiązania na PFRON należy stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS w Dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga!
Użytkownik korzystając z aplikacji e-PEFRON OffLine musi sam wprowadzić właściwą dla rozliczanego miesiąca wartość przeciętnego wynagrodzenia.

 Średnie wynagrodzenie:

- za Wrzesień 2013, Październik 2013, Listopad 2013         
Monitor Polski z 21.08.2013 r. - Nr 116, poz.672
3 612,51 zł
- za Czerwiec 2013, Lipiec 2013, Sierpień 2013           
Monitor Polski z 17.05.2013 r. - Nr 70, poz.392
3 740,05 zł 
- za Marzec 2013, Kwiecień 2013, Maj 2013          
Monitor Polski z 19.02.2013 r. - Nr 23, poz.88
3 690,30 zł
- za Grudzień 2012, Styczeń 2013, Luty 2013               
Monitor Polski z 15.11.2012 r. - Nr 165, poz.842
3 510,22 zł
- za Wrzesień 2012, Październik 2012, Listopad 2012              
Monitor Polski z 13.08.2012 r. - Nr 115, poz.585
3 496,82 zł 
- za Czerwiec 2012, Lipiec 2012, Sierpień 2012           
Monitor Polski z 16.05.2012 r. - Nr 67, poz.298
3 646,09 zł 
- za Marzec 2012, Kwiecień 2012, Maj 2012                
Monitor Polski z 15.02.2012 r. - Nr 17, poz.62
3 586,75 zł
- za Grudzień 2011, Styczeń 2012, Luty 2012               
Monitor Polski z 23.11.2011 r. - Nr 103, poz.1042
3 416,00 zł
- za Wrzesień 2011, Październik 2011, Listopad 2011              
Monitor Polski z 12.08.2011 r. - Nr 71, poz.708
3 366,11 zł 
- za Czerwiec 2011, Lipiec 2011, Sierpień 2011               
Monitor Polski z 18.05.2011 r. - Nr 35, poz.422
3 466,33 zł
- za Marzec 2011, Kwiecień 2011, Maj 2011       
Monitor Polski z 11.02.2011 r. - Nr 11, poz.122
3 438,21 zł 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 1997 - 2017 ECONOVA All Rights Reserved.
All other trademarks are the property of their respective owners. | Mapa strony

Konusltacja medyczna (22) 244 22 15, pon-pią 8-20, sob 10-20, nie 10-14

SZCZECIN (091).88.12.111
WARSZAWA (022).244.22.15
GDAŃSK (058).741.59.00
ŁÓDŹ (042).299.68.00
KRAKÓW (012).442.02.00
KATOWICE (032).441.63.00
POZNAŃ (061).624.77.33
WROCŁAW (071).715.64.00
Certyfikat dopuszczenia produktów do obrotu na terenie Unii Europejskiej

REGULAMIN ZAKUPÓW - www.ECONOVA.pl/regulamin

ELEKTROSTYMULATORY REHABILITACYJNE TENS/EMS - www.ECONOVA.pl/TENS
ELEKTROSTYMULATORY REHABILITACYJNE IFS - www.ECONOVA.pl/IFS

Jak kupić na eraty Oblicz ratę

baby foot odkrycie roku 2012
Unix Maxstar - Masażery do drenażu limfatycznego